Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

The situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

2017/2131(INL) Nós Imeachta maidir le tionscnamh reachtach
LIBE

[Verts/ALE]

Coiste freagrach

Implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims

2020/2029(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM LIBE

Coiste freagrach

Digital Services Act and fundamental rights issues posed

2020/2022(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Coiste freagrach

Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters

2020/2016(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

Coiste freagrach

Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

2020/2011(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

New Avenues for Legal Labour Migration

2020/2010(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Claude MORAES [S&D]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Strengthening Media Freedom: the Protection of Journalists in Europe, Hate Speech, Disinformation and the Role of Platforms

2020/2009(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom

2019/0819(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Coiste freagrach

Implementation report on the Return Directive

2019/2208(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

Coiste freagrach

The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States

2019/2207(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

Coiste freagrach