Nuacht is déanaí

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

09:00 / 12:30 SEDE

Leabharlann Ilmheán

22-01-2020 - 09:09
SEDE Cruinniú
21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Cruinniú

Focal Fáilte

Nathalie Loiseau

Mar thoradh ar chomhthéacs geostraitéiseach corrach, ar chumhachtaí míleata atá ag teacht chun cinn, ar dhianseasmhacht na bagartha sceimhlitheoireachta, ar choinbhleachtaí armtha sa gharchomharsanacht, ar an méadú ar an gcogadh hibrideach agus na cibear-ionsaithe ar bhonneagair straitéiseacha AE, tá an tslándáil agus an chosaint curtha ar thús cadhnaíochta chlár polaitiúil an Aontais Eorpaigh.

Trí Straitéis Dhomhanda a ghlacadh sa bhliain 2016, chuir AE tús leis an treisiú ar a ról maidir le slándáil agus cosaint, rud a bhíonn á éileamh ag go leor de mhuintir na hEorpa. Tá ionstraimí nua ag teacht chun cinn : an Buanchomhar struchtúrtha, a thugann 25 Bhallstát le chéile agus a éascaíonn cur chun feidhme choincheap na soghluaisteachta míleata san Eoraip, agus an Ciste Eorpach Cosanta. Is ar mhaithe le huathriail straitéiseach Eorpach iad na hionstraimí seo ionas go bhféadfaimis bheith rannpháirteach go hiomlán inár gcomhghuaillíochtaí agus sinn féin a chosaint ar bhealach uathrialach uair ar bith is féidir.

Tá sé de chúram ar an bhFochoiste um Shlándáil agus um Chosaint díospóireacht phoiblí agus grinnscrúdú parlaiminteach ar ghníomhaíochtaí uile AE maidir le CBSC a éascú, go háirithe ó thaobh na n-institiúidí, na gcumas agus na n-oibríochtaí de. Is é cuspóir an Fhochoiste um Shlándáil agus um Chosaint (SEDE) cúnamh gníomhach a thabhairt i gceapadh bheartas AE a bhaineann le slándáil agus cosaint. Beidh forbairt an chaidrimh leis na comhpháirtithe straitéiseacha, go háirithe Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT) agus na Náisiún Aontaithe (NA), chomh maith le tríú tíortha a chosnaíonn iltaobhachas agus ord idirnáisiúnta a chuireann an tsíocháin chun cinn, ina cuid lárnach de ghníomhaíochtaí an Fhochoiste um Shlándáil agus um Chosaint sa todhchaí.

Nathalie Loiseau

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc