Na hanailísí tacaíochta

Craoltaí an lae inniu

Féach ar na cruinnithe coiste beo

Leabharlann Ilmheán

22-01-2020 - 11:04
DEVE Cruinniú
22-01-2020 - 10:23
BUDG Cruinniú
22-01-2020 - 10:17
ITRE Cruinniú

Foinsí eile

Ceardlann

Cuireann ceardlanna ar chumas na bhFeisirí ceisteanna a chur ar shaineolaithe, agus tuairimí a mhalartú leo, maidir le hábhair a bhaineann le gnó na Parlaiminte nó ar ábhair a bhaineann le cúrsaí reatha.

Fact Sheets on the EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Teagmhálacha

Ranna Beartais

  • An Beartas Eacnamaíoch agus Eolaíochta
  • Coistí: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • An Beartas Struchtúrach agus Comhtháthaithe
  • Coistí: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Cearta na Saoránach agus Gnóthaí Bunreachtúla
  • Coistí: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Gnóthaí Buiséadacha
  • Coistí: BUDG-CONT
  • Caidreamh seachtrach
  • Coistí: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

An tAonad Tacaíochta um Rialachas Eacnamaíochta

Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa