Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances with Regulation (EU) No 1321/2014

2020/2536(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards for databases for the Union certificates of qualification, service record books and logbooks

2020/2528(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation on the European Hull Data Base

2020/2527(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Commission Directive amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

2020/2514(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
TRAN

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and Japan on civil aviation safety

2019/0275(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Coiste freagrach

Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the EU and Jordan

2010/0180(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Coiste freagrach

Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package

2019/2205(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

Coiste freagrach

Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport

2019/2193(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Coiste freagrach

Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines

2019/2192(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

Coiste freagrach

Railway safety and signalling: Assessing the state of play of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) deployment

2019/2191(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

Coiste freagrach