Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 8. listopada 2019.

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. listopada 2019.

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00
LIBE AFCO