Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 21. siječnja 2020.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 9. siječnja 2020.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 14. studenog 2019.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. studenog 2019.

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00
DEVE AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019.

30-10-2019 CJ19_OJ(2019)11-06_1 PE643.040v01-00
DEVE AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019. - Četvrtak, 7. studenog 2019.

30-10-2019 AFET_OJ(2019)11-06_1 PE643.042v01-00
AFET