Pretraga

Pretraži

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ZAPISNIK - Srijeda, 25. rujna 2019.

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Utorak, 8. listopada 2019.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Utorak, 1. listopada 2019.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 7. listopada 2019. - Utorak, 8. listopada 2019.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

AMANDMANI 1 – 2 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

AMANDMANI 1 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ZAPISNIK - Utorak, 23. srpnja 2019.

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Rok za podnošenje amandmana : 11-10-2019