Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 13. siječnja 2020.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 12. prosinca 2019.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

18-11-2019 BUDG_OJ(2019)11-25_1 PE643.239v01-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019.

25-10-2019 BUDG_OJ(2019)11-06_1 PE643.007v01-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 14. listopada 2019.

08-10-2019 BUDG_OJ(2019)10-14_1 PE641.407v01-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019. - Srijeda, 2. listopada 2019.

24-09-2019 BUDG_OJ(2019)09-30_1 PE641.243v01-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

13-09-2019 BUDG_OJ(2019)09-24_1 PE641.157v02-00
BUDG