Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 5 November 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 6 November 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

15-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-21_1 PE642.894v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

14-10-2019 ENVI_OJ(2019)10-21_1 PE642.887v01-00
ENVI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 14. listopada 2019.

10-10-2019 AFET_OJ(2019)10-14_1 PE642.852v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 17. listopada 2019.

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 10. listopada 2019.

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO