Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. rujna 2019. - Utorak, 3. rujna 2019.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 3 September 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 September 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL