Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječanja 2020. - Četvrtak, 23. siječanja 2020.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječanja 2020. - Utorak, 21. siječanja 2020.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječanja 2020. - Utorak, 21. siječanja 2020.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječanja 2020. - Utorak, 21. siječanja 2020.

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječanja 2020. - Utorak, 21. siječanja 2020.

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 23 January 2020

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

15-01-2020 DROI_OJ(2020)01-22_1 PE646.840v01-00
DROI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 21. siječanja 2020.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET