Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 28. siječnja 2020.

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 27. siječnja 2020.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 5. studenog 2019.

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v03-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. listopada 2019.

07-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-07_1 PE641.336v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019.

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_1 PE641.278v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019.

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00
FEMM EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 1. listopada 2019.

01-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-01_1 PE641.287v01-00
EMPL