Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 3 February 2020

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 ENVI_PV(2020)01-20-1 PE646.898v01-00
ENVI

 

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2020

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Mišljenje o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00
ENVI

Pascal CANFIN