Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

2019/2967(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Razlike u plaćama između muškaraca i žena

2019/2870(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Utjecaj partnerskog nasilja i prava skrbništva na žene i djecu

2019/2166(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

Nadležni odbor

Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

2019/2167(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)

2019/2164(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Stanje u pogledu spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena

2019/2165(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Nadležni odbor

Premošćivanje digitalnog jaza između spolova: sudjelovanje žena u digitalnom gospodarstvu

2019/2168(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Nadležni odbor

25. obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

2019/2850(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

2019/2169(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No 190) of the International Labour Organization

2020/0011(NLE) Nezakonodavni postupci
FEMM

Upitani za mišljenje