Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 23. rujna 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

12-09-2019 - 09:05
LIBE Sjednica
05-09-2019 - 15:05
LIBE Sjednica
05-09-2019 - 09:14
DEVE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata