Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

12-11-2019 - 15:53
EMPL Sjednica
12-11-2019 - 14:40
ITRE Sjednica
12-11-2019 - 14:39
PECH Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata