Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 9. prosinca 2019. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

21-11-2019 - 14:06
LIBE Sjednica
21-11-2019 - 11:36
SEDE AFET DROI Sjednica
21-11-2019 - 09:10
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata