Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 30. siječnja 2020. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

28-01-2020 - 18:15
AFET Sjednica
28-01-2020 - 14:40
JURI Sjednica
28-01-2020 - 14:40
AFCO Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata