Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 27. siječnja 2020. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

23-01-2020 - 16:13
AFCO Sjednica
23-01-2020 - 09:35
BUDG Sjednica
23-01-2020 - 09:15
ECON Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata