Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Sjednica
27-01-2020 - 16:05
SEDE Sjednica
27-01-2020 - 15:09
ECON Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata