Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

18-02-2020 - 17:23
EMPL Sjednica
18-02-2020 - 17:21
BUDG Sjednica
18-02-2020 - 17:18
ECON Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata