Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 20. siječnja 2020. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Sjednica
13-01-2020 - 19:04
LIBE Sjednica
09-01-2020 - 09:10
JURI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata