Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

28-01-2020 - 14:40
JURI Sjednica
28-01-2020 - 14:40
AFCO Sjednica
28-01-2020 - 14:34
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata