Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 17. veljače 2020. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

06-02-2020 - 09:10
ECON Sjednica
06-02-2020 - 09:05
LIBE Sjednica
05-02-2020 - 13:36
AFET Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata