Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

20-01-2020 - 16:08
AFET Sjednica
20-01-2020 - 15:12
PECH Sjednica
20-01-2020 - 15:06
ENVI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata