Najnovije vijesti

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

22-01-2020 - 11:04
DEVE Sjednica
22-01-2020 - 10:23
BUDG Sjednica
22-01-2020 - 10:17
ITRE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata