Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019. - Četvrtak, 7. studenog 2019.

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019.

27-09-2019 INTA_OJ(2019)10-02_1 PE641.322v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-09-2019 INTA_OJ(2019)09-30_1 PE641.301v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 23. rujna 2019. - Utorak, 24. rujna 2019.

17-09-2019 INTA_OJ(2019)09-23_1 PE641.209v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. rujna 2019. - Utorak, 3. rujna 2019.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v03-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA