Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
INTA AFET

Nadležni odbor

Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

2019/0273(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
INTA

Nadležni odbor

Provedba zajedničke trgovinske politike: godišnje izvješće za 2018.

2019/2197(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
INTA

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni praga osjetljivosti utvrđenog u točki 1. podtočki (b) Priloga VII. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

2019/2946(DEA) Postupak delegiranih akata
INTA

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

2019/2942(DEA) Postupak delegiranih akata
INTA

Nadležni odbor

Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske u vezi s pregovorima u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a za meso, začinjeno, ali dalje nepripremljeno

2019/0196(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama - Prijedlog nezakonodavne rezolucije o postupku suglasnosti

2018/0356M(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Nadležni odbor

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane - Prijedlog nezakonodavne rezolucije o postupku suglasnosti

2018/0358M(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

2018/0356(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Nadležni odbor

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

2018/0358(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Nadležni odbor