Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 17. veljače 2020. - Utorak, 18. veljače 2020.

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020.

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

Rok za podnošenje amandmana : 19-02-2020

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 28. siječnja 2020.

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00
ITRE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

11-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-3 PE644.944v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

02-12-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_3 PE644.845v01-00
ITRE