Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. studenog 2019. - Utorak, 12. studenog 2019.

31-10-2019 PECH_OJ(2019)11-11_1 PE643.059v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00
PECH ENVI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019. - Četvrtak, 3. listopada 2019.

26-09-2019 PECH_OJ(2019)10-02_1 PE641.290v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

11-07-2019 PECH_OJ(2019)07-23_1 PE639.749v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 PECH_OJ(2019)07-10_1 PE639.691v01-00
PECH