Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 20 January 2020

14-01-2020 PETI_OJ(2020)01-20_1 PE646.807v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 December 2019

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-02_1 PE643.016v01-00
PETI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 3. prosinca 2019.

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-03_1 PE643.017v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 11 November 2019

04-11-2019 PETI_OJ(2019)11-11_1 PE643.015v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 October 2019

26-09-2019 PETI_OJ(2019)10-02_1 PE641.304v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 PETI_OJ(2019)07-10_1 PE639.696v01-00
PETI