Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

Mišljenje o prijedlogu rezolucije Younousa Omarjeea o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, u skladu s člankom 143. Poslovnika

17-12-2019 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v01-00
REGI

Younous OMARJEE

AMANDMANI 1 - 42 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00
REGI

 

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Rok za podnošenje amandmana : 11-12-2019

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 4. studenog 2019. - Utorak, 5. studenog 2019.

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE