Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

2020/0006(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Nadležni odbor

Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

2019/0183(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Nadležni odbor

Imenovanje člana Europske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodavni postupci
REGI

Nadležni odbor

Smjernice za proračun za 2020. - dio III.

2019/2213(BUD) Proračunski postupak
REGI

Upitani za mišljenje

Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020.

2019/2211(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
REGI

Francesca DONATO [ID]

Upitani za mišljenje

Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma

2019/2156(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
REGI

Upitani za mišljenje

Prijelazne odredbe za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021.

2019/0254(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

Upitani za mišljenje

Uvođenje ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanje podataka i kontrolne mjere u Baltičkom moru te Uredba (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

2019/0246(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Okvir upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje

2019/0161(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

Upitani za mišljenje