Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 28. siječnja 2020.

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

Mišljenje o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Predsjednica

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency (EMSA) for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

Mišljenje o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0067/2019 by Nuno Pereira (Portuguese) on financial assistance to people affected by the 2017 fires in Portugal

22-01-2020 PETI_CM(2019)639898 PE639.898v03-00
PETI