Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji vozila, obvezama korisnika europske elektroničke naplate cestarine, zahtjevima za sastavnice interoperabilnosti i minimalnim kriterijima prihvatljivosti za prijavljena tijela

2019/2955(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor

Protokol o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, Islanda, s druge strane, i Kraljevine Norveške, s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, Islanda, s treće strane, i Kraljevine Norveške, s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2019/0263(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2019/0261(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, u pogledu sigurnosnih zahtjeva za putničke brodove u nacionalnoj plovidbi

2019/2926(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor

Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2019/0258(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Gruzije s druge strane

2010/0186(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške

2019/0126(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0108(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0107(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

2019/0044(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

Nadležni odbor