Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

Javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásra

2018/2070(ACI) Intézményközi megállapodási eljárás
AFCO

illetékes

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

2018/0427(NLE) Nem jogalkotási aktusok
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

illetékes

Jelentés az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra szóló javasolt megbízatásról

2020/2023(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

Szellemi tulajdonjogok a mesterséges intelligencia technológiáinak fejlesztése érdekében

2020/2015(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül

2020/2013(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete

2020/2012(INL) Jogalkotást kezdeményező eljárás
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

A 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

2019/2213(BUD) Költségvetési eljárás
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtása

2019/2207(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban – A 2018-2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés

2019/2199(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

véleménynyilvánításra felkért

Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritás és arányosság – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017. és 2018. év vonatkozásában

2019/2133(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

véleménynyilvánításra felkért