Módosítások


Miután egy jelentés-, vélemény- vagy javaslattervezetet benyújtottak a bizottságnak, a képviselőknek lehetőségük nyílik módosításokat előterjeszteni (ideértve a költségvetési módosításokat). A bizottság megállapítja a módosítások előterjesztésének határidejét. A javasolt módosításokat ezután a bizottsági ülésen megvitatják, majd szavaznak róluk. Az elfogadott módosításokat a véglegesítés előtt beépítik a szövegtervezetbe. Ezen az oldalon a bizottsági tagok által benyújtott, szavazásra váró valamennyi módosítás látható.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló módosításokhoz!

MÓDOSÍTÁS 1 - 8 - Véleménytervezet 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

MÓDOSÍTÁS 1 - 14 - Véleménytervezet 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS

MÓDOSÍTÁS 1 - 4 - Véleménytervezet a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MÓDOSÍTÁS 1 - 23 - Véleménytervezet Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

MÓDOSÍTÁS 1 - 21 - Véleménytervezet Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

MÓDOSÍTÁS 1 - 3 - Véleménytervezet az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MÓDOSÍTÁS 1 - 3 - Véleménytervezet az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MÓDOSÍTÁS 1 - 47 - Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja közötti új partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalásokról

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641398 PE641.398v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MÓDOSÍTÁS 1 - 5 - Szóbeli választ igénylő kérdés tervezete Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MÓDOSÍTÁS 1 - 6 - A Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés tervezete Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ