Véleménytervezetek


A véleménytervezet a vélemény előadójának kinevezett képviselő által készített dokumentum, amelyet esetleges módosítások céljából a véleménynyilvánításra felkért bizottság elé terjesztenek, majd szavazásra bocsátanak.
Jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött módosítások formáját öltik, amelyeket –adott esetben –rövid indokolások kísérnek. Nem jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek javaslatok formáját öltik, amelyeket elfogadásuk esetén továbbítanak a jelentés elkészítéséért felelős bizottsághoz a jelentésbe való felvétel érdekében. Ezen az oldalon a véleménytervezetek olvashatók, amelyekről a véleménynyilvánításra felkért bizottságban még nem szavaztak.
A keresés funkció segítségével a rendelkezésre álló valamennyi véleménytervezetet megtalálhatja.

VÉLEMÉNYTERVEZET az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 23-01-2020

VÉLEMÉNYTERVEZET a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-12-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-12-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-12-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Módosítások elıterjesztésének határideje : 25-11-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítványról

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítványról

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

24-10-2019 DEVE_PA(2019)641364 PE641.364v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

24-10-2019 DEVE_PA(2019)642950 PE642.950v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-10-2019