Módosítások


Miután egy jelentés-, vélemény- vagy javaslattervezetet benyújtottak a bizottságnak, a képviselőknek lehetőségük nyílik módosításokat előterjeszteni (ideértve a költségvetési módosításokat). A bizottság megállapítja a módosítások előterjesztésének határidejét. A javasolt módosításokat ezután a bizottsági ülésen megvitatják, majd szavaznak róluk. Az elfogadott módosításokat a véglegesítés előtt beépítik a szövegtervezetbe. Ezen az oldalon a bizottsági tagok által benyújtott, szavazásra váró valamennyi módosítás látható.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló módosításokhoz!

MÓDOSÍTÁS 1 - 448 - Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete A 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégia

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

MÓDOSÍTÁS 17 - 75 - Jelentéstervezet az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló 573/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

MÓDOSÍTÁS 449 - 465 - Állásfoglalásra irányuló indítványtervezet a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégia

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

MÓDOSÍTÁS 1 - 199 - Jelentéstervezet Gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

MÓDOSÍTÁS 200 - 360 - Jelentéstervezet A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

MÓDOSÍTÁS 1 - 17 - Véleménytervezet az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

MÓDOSÍTÁS 1 - 15 - Véleménytervezet az európai uniós ügynökségek 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

MÓDOSÍTÁS 1 - 41 - Véleménytervezet 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

MÓDOSÍTÁS 1 - 22 - Véleménytervezet az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

MÓDOSÍTÁS 1 - 22 - Véleménytervezet az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ