Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

Jelentés az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra szóló javasolt megbízatásról

2020/2023(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
INTA AFET

illetékes

A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása

2019/0273(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
INTA

illetékes

A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés

2019/2197(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 1. b) pontjában meghatározott kiszolgáltatottsági határérték módosításáról

2019/2946(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
INTA

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

2019/2942(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
INTA

illetékes

A Tanács határozata az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc által a csak fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

2019/0196(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

illetékes

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése - Nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány az egyetértési eljárás keretében

2018/0356M(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

illetékes

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás - Nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány az egyetértési eljárás keretében

2018/0358M(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

illetékes

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

2018/0356(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

illetékes

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

2018/0358(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

illetékes