Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről

2019/2955(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság között 2011. június 16-án és 21-én aláírt légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv

2019/0263(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság között 2011. június 16-án és 21-én aláírt légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv

2019/0261(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi úton közlekedő személyhajókra vonatkozó biztonsági követelmények tekintetében történő módosításáról

2019/2926(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

Az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 2007. április 25-én és 30-án aláírt, majd az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 2007. április 25-én és 30-án aláírt légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló, az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 2010. június 24-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv

2019/0258(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2780(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes, megerősített együttműködés

Közös légtér létrehozása egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között

2010/0186(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

illetékes

Javaslat az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0126(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

illetékes

Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0108(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

Markus FERBER [PPE]

illetékes

Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0107(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

Markus FERBER [PPE]

illetékes