Naujausios žinios

Next AGRI meetings

11-11-2019 - 09:58

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

14:30 / 16:00 Pradėta AGRI ENVI DEVE
16:00 / 18:30 AGRI

Mediateka

05-11-2019 - 14:38
AGRI Posėdis
05-11-2019 - 09:08
AGRI Posėdis
08-10-2019 - 11:01
AGRI ENVI Klausymas

Sveikinimo žodžiai

Norbert Lins

Sveiki apsilankę AGRI komitete!

Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas atlieka svarbų vaidmenį formuojant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir Sąjungos politiką gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, žemės ūkio gaminių kokybės, miškininkystės bei agrarinės miškininkystės srityse. Didžiąją jo darbo dalį sudaro pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimas prieš pateikiant juos priimti per plenarinę sesiją.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos