Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Nuomonė dėl reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2019 m. gruodžio 12 d.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG