Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-03-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-03-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-03-2020

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimui

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-03-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-01-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2020