Naujausios žinios

Subcommittee on Human Rights

14-01-2020 - 10:13
Maria Arena

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

22-01-2020 09:00 / 12:30 DROI
22-01-2020 14:30 / 18:30 DROI
23-01-2020 09:00 / 11:00 DROI

Mediateka

16-12-2019 - 19:11
DROI DEVE AFET Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Maria Arena

Sveiki atvykę į Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio interneto svetainę.

Šiandieniniame pasaulyje, kai nuolat pažeidinėjama tarptautinė žmogaus teisių teisė, Europos Sąjunga, įgyvendindama savo vidaus ir išorės politiką, ir toliau yra tvirtai įsipareigojusi saugoti ir propaguoti žmogaus teisių visuotinumą.

Europos Parlamentas ir jo Žmogaus teisių (DROI) pakomitetis didina informuotumą apie konkrečią žmogaus teisių padėtį, bendrauja su įvairiais partneriais ir prižiūri, kaip laikomasi žmogaus teisių ES išorės veiksmų srityje, taip pat skiria ypatingą dėmesį tam, kad būtų užtikrintas visos Sąjungos išorės politikos (pvz., dėl prekybos, prieglobsčio ir migracijos) ir jos žmogaus teisių politikos suderinamumas.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai