Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 17 d.

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v01-00
EMPL

 

PAKEITIMAI 1–448 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

PAKEITIMAI 17 - 75 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

PAKEITIMAI 449 - 465 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

PAKEITIMAI 1 - 199 - Pranešimo projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

PAKEITIMAI 200 - 360 - Pranešimo projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00
EMPL