Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

Nuomonė dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

18-12-2019 ENVI_PR(2019)644883 PE644.883v01-00
ENVI

Esther de LANGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d.

17-12-2019 CJ36_PV(2019)10-21-1 PE642.974v01-00
ENVI ECON

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d.

16-12-2019 ENVI_PV(2019)10-21-1 PE642.973v01-00
ENVI

 

PAKEITIMAI 1 - 98 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas 2021-ieji – Europos žalesnių miestų metai

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

11-12-2019 ENVI_PR(2019)644941 PE644.941v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020