Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2019 m. gruodžio 2 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

21-11-2019 - 14:06
LIBE Posėdis
21-11-2019 - 11:36
SEDE AFET DROI Posėdis
21-11-2019 - 09:10
LIBE Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras