Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2019 m. gruodžio 12 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

05-12-2019 - 10:59
AFET Posėdis
05-12-2019 - 10:04
FEMM Posėdis
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras