Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2020 m. sausio 20 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Posėdis
13-01-2020 - 19:04
LIBE Posėdis
09-01-2020 - 09:10
JURI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras