Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2020 m. sausio 27 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

23-01-2020 - 16:13
AFCO Posėdis
23-01-2020 - 09:35
BUDG Posėdis
23-01-2020 - 09:15
ECON Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras