Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

2019/0273(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
INTA

atsakingas komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo

2019/2197(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, VII priedo 1 punkto b papunktyje nustatyta pažeidžiamumo ribinė vertė

2019/2946(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
INTA

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas

2019/2942(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
INTA

atsakingas komitetas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Sąjungos vardu, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai su prieskoniais

2019/0196(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas - Pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pritarimo procedūros

2018/0356M(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas - Pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pritarimo procedūros

2018/0358M(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

2018/0356(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

2018/0358(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atsakingas komitetas

ES narystė Tarptautinėje kaučiuko studijų grupėje (TKSG)

2017/0159(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas