Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-03-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 4 d.

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2020

PAKEITIMAI 72 - 76 - Nuomonės projektas dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

NUOMONĖS PROJEKTAS 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2020

PAKEITIMAI 9 - 71 - Nuomonės projektas Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE