Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Asignavimų perkėlimas Nr. INFO 01/2018. III skirsnis – Komisija

2018/2242(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas

2018/0103(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

[S&D]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3/2017. EIVT

2017/2267(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Padėtis Vengrijoje (pagal Europos Parlamento 2017 m. gegužės 17 d. rezoliuciją)

2017/2131(INL) Teisėkūros iniciatyvos procedūra
LIBE

[Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2016. Regionų komitetas

2016/2287(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas. 2016 m. biudžetas. Euratomo tiekimo agentūra

2016/2207(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Pranešimas apie Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros pateiktą statybos projektą (darbo patalpų išplėtimas)

2016/2091(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo, 2015 m. biudžetas. Euratomo tiekimo agentūra

2015/2333(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

2015 m. biudžeto asignavimų perkėlimas. Euratomo tiekimo agentūra

2015/2314(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos delegacijos ryšiams su Kinija biuro patalpų nuoma – EIVT

2015/2308(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas